Menu Close

Osmanlı’dan Günümüze Altın Kültürü

Asya Spor

Altın yüzyıllardır sahip olunan toprakla birlikte en önemli alışveriş ve yatırım araçlarının başında gelmektedir. Altını değerli kılan başka bir detay hiçbir ülke ya da kuruma bağlı olmaması sebebiyle ekonomik istikrarsızlık durumlarında paranızın değerini koruyabilmesi.

Bunların yanında altını nitelik ve nicelikleri bakımından önemsenmesinin nedeni maden olarak doğada az bulunması. Basit bir akıl yürütmeyle doğada az bulunan her ne varsa değerli olduğundan altın da diğer madenlere göre daha değerlidir.

İşte bu sebepten ötürü nice krallar, sultanlar, padişahlar adlarına yarışır şekilde davranmak için altın paralar basılmasını istemişler, ticarete kendilerince yön vermeyi doğru bulmuşlardır. Osmanlı özelinde bu kültürün başlangıcını Fatih Sultan Mehmed yapmıştır. 1478 yılında adına sultani verilen altın paralar basılmıştır. Bir sultani 3.510 gram ağırlığında ve 23,5 ayar idi. Bunların yanında pul ve mangır denilen bakır paralar da basılmıştır.

Fatih Sultan Mehmed’den sonra gelen Osmanlı padişahları da kendi adlarına altın paralar, akçeler, mangırlar bastırmıştır. Hatta Fatih’ten sonra taht kavgası veren Cem Sultan 18 günlük saltanatında bile kendi adına altın para basmayı ihmal etmemiştir. Cem Sultan’dan sonra sırasıyla II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman da altın paralarını bastırmış, imparatorluğun dört bir yanında bu paralar ve akçelerle alışverişin yapılması sağlanmıştır.

Değişen ekonomik düzende ve ülkenin sıkıntılar baş gösterdikçe altın daha büyük para birimi olarak basılmaya devam etmiş, halkın genel ihtiyaçları akçe denilen gümüş-bakır paralarla karşılanmaya başlanmıştır. Birim olarak ‘kuruş’ kullanılan parada, altın ‘lira’ cinsinden işlem görmüştür. Bu hesap altının ağırlığına göre çeşitli fiyatlarda altınlar basılmıştır.

Son günlerde günümüzde tekrar basılmaya başlanan Reşad Altını, padişah adına basılan altınlardan ve hayatımıza giren Osmanlı Altın Paralarından biridir. Padişah V. Mehmed Reşad’ın saltanatının 10. yılının nişanesi olarak bastırılmıştır. 7,2 gram ağırlığında olan bir Reşad Altını, 22 ayar olarak piyasaya sürülmüştür. Bunların yanında çeyrek, yarım, iki buçuk ve beşlik Reşad Altınları tedavülde bulunmaktadır.

Cumhuriyet Altını, Cumhuriyetin ilanından sonra 1923 yılından itibaren kullandığımız altın çeşididir. Yine Reşad Altını gibi çeşitli fiyatlara denk gelecek şekilde türleri vardır. 22 ayardır ve ağırlığı 7.2 gram olarak hesaplanmaktadır. Cumhuriyet Altınlarının bir yüzünde “Türkiye Cumhuriyeti” ibaresi ve altına Cumhuriyetin kuruluş tarihi olan 1923 rakamı ve bunun altına da bir çizgi çekilerek sikkenin basılış tarihi Cumhuriyetin hangi yıl dönümüne tesadüf ederse o yıl dönümünü ifade eden rakam bulunmaktadır.

Doğuş Gold uygulamasını indir.
Yatırımlarınız kıymetini cebinizde olsun.